Európsky deň jazykov

Dňa 27. septembra 2017 sme si pripomenuli aj v našej škole, Dopravnej akadémii v Žiline, už piatym ročníkom  Európsky deň jazykov v nemeckom jazyku. 

Prínos jazykového vzdelávania, príležitosti a možnosti, ktoré sa žiakom výučbou cudzích jazykov otvárajú, pripomenuli Mgr. Medviďová a hosť, animátorka  projektu Goethe inštitútu „Chceme vedieť nemecky“?,  Mgr. Petrovská, ktorá  prostredníctvom daného projektu motivuje  žiakov, aby sa bez obáv prihlásili na nemčinu a vybrali si ju ako druhý cudzí jazyk.

Cudzí jazyk je najlepšou investíciou pre život. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa žiakom otvárajú nové dvere, ktoré poskytujú úžasné šance. Znalosť  nemeckého jazyka je  pre žiakov obrovskou výhodou do ich budúcnosti.

 Na Európskom dni jazykov sa žiaci presvedčili o tom, že cudzie  jazyky sa dajú učiť aj hravou formou. 27 žiaci študijných odborov  sa zišli na dopoludní plnom aktivít. Každý absolvent animácie si odniesol domov  upomienkový darček a tiež diplom s osvedčením, že má talent na nemecký jazyk.

Žiaci si preverili svoju slovnú zásobu  pri riešení krížoviek, precvičili sa v priraďovačkách, pri tvorení viet,  pri opisovaní obrázkov.  Kreatívni boli aj  pri tvorbe projektov. Vzniknuté plagáty budú krášliť jazykovú učebňu.

Najúspešnejší žiaci IV.AP triedy M. Mravcová, P.Ladňák, M.Vesová , II.AP triedy D.Kučera, M. Kováčik,  II.BM triedy  Ľ. Jánošík, J. Kmeť z I.AP triedy M. Balga  boli odmenení vecnými cenami  a diplomami. Zagratulovať im prišla aj  p. zástupkyňa Ing. Dagmar Valentová.

Ďakujem všetkým žiakom  za ich aktívnu účasť v súťaži.

 

bst
bst
dav