Automobilová JUNIOR akadémia

V týždni od 17. 07. 2017 do 21. 07. 2017 sa prihlásení žiaci základných škôl zúčastnili automobilovej JUNIOR akadémie. Počas každého dňa mali naplánované rôzne aktivity a činnosti, ktorých sa zúčastňovali pod vedením svojich animátorov v priestoroch Žilinskej Univerzity, v spoločnosti Kia Motors Slovakia, v SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste a v našej škole.                                             

Dňa 18. 07. 2017 strávili žiaci na Dopravnej akadémii v Žiline, v ktorej sa zoznámili s priestormi školských dielní. Pracovali v desiatich tímoch a počas celého dňa prešli niekoľkými pracoviskami, od bezpečnosti nadovšetko, simulátora riadenia, kde pod vedením odborných pracovníkov si vyskúšali viesť motorové vozidlo, slalomom s hydrogénovým autíčkom, montážou a demontážou zadného kolesa, cez základy elektrotechniky, rezanie, skladanie prevodovky, základnou diagnostikou motorového vozidla po prácu s drôtom, lakovňu a marketingovým pracoviskom. Dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža umožnili žiakom vyskúšať si základné prvky prvej pomoci. Všetkými oblasťami prešli hravou formou, vďaka ktorej mali možnosť rozšíriť si svoje vedomosti a otestovať svoje zručnosti.

Dúfame, že nadobudnuté vedomosti a získané zručnosti počas jednotlivých aktivít pod názvom „Zručnosti pre úspech“ využijú vo svojom rozhodovaní pre ďalšie vzdelávanie.

 

http://www.rajce.net/a14285572       – foto z Automobilovej Junior akadémie