Slávnostné vyhodnotenie záverečných skúšok 2017

„Panta rhei – všetko plynie“ – to je výrok známeho antického filozofa Herakleita z Efezu. A tak i pre žiakov III. ročníkov učebných odborov uplynul čas strávený v našej škole. Svoje štúdium ukončili písomnými, praktickými a ústnymi záverečnými skúškami, ktoré sa konali od 16. júna do 21. júna 2017. Slávnostné vyhodnotenie záverečných skúšok sa uskutočnilo dňa 22. 06. 2017.

Záverečných skúšok sa zúčastnilo 73 žiakov. Tí, ktorí preukázali výborné výsledky si prevzali vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list z rúk Ing. Márie Vítovej, PhD., ktorá je poverená vedením  dopravnej akadémie. Medzi nich patria nasledovní žiaci:

Prospel s vyznamenaním

  • Michal Hrubaník – III.BU (autoopravár mechanik)
  • Roman Polák – III.BU (autoopravár mechanik)
  • Lukáš Vrtěna – III.BU (autoopravár mechanik)
  • Peter Zemánek – III.CU (autoopravár elektrikár)
  • Andrej Raždík – III.AU (autoopravár lakovník)
  • Dominik Stanco – III.AU (autoopravár lakovník)

 

Prospel veľmi dobre

  • Tomáš Paučin – III.BU (autoopravár mechanik)
  • Dominik Doboš – III.AU (autoopravár mechanik)
  • Martin Holiš – III.AU (autoopravár karosár)
  • Tomáš Santa – III.AU (autoopravár lakovník)

Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom a majstrom odbornej výchovy, ktorí žiakom počas celého štúdia odovzdávali svoje vedomosti a zručnosti, pripravovali ich na úspešné ukončenie štúdia. Osobitné poďakovanie patrí i triednym učiteľom za ich profesionálny pedagogický a ľudský prístup pri formovaní mladých ľudí – Ing. Duháčkovej (III.AU), Ing. Remetovej (III.BU), Mgr. Majchrákovej, Ing. Sabovej (III.CU).

Všetkým absolventom želáme zdravie, úspech, radosť v živote. Tým, ktorí  sa rozhodli pokračovať v štúdiu, prajeme veľa úspechov  a tým,  ktorí nastupujú do zamestnania prajeme radosť z práce, kariérny postup a rozvoj svojich zručností.

 >> Viac fotografií je možné nájsť na našej školskej FB stránke, po kliknutú sem. <<