Otázky a odpovede z histórie a súčasnosti

História a súčasnosť sa stali dôvodom na stretnutie žiakov 1. a 2. ročníka, ktorí si overili svoje vedomosti  v dejepisnej súťaži. Súťaž Spoznaj svoj región, mesto, obec bola určená žiakom 1. ročníka, ktorí vo vedomostnom teste odpovedali na otázky z histórie a súčasnosti žilinského regiónu. Svoje vedomosti o regióne, v ktorom študujú, prezentovali v ďalšej časti súťaže.  K obrázkom historických pamiatok a stavieb priraďovali názvy miest. Svoj názor v spojení s informáciami z dejepisu formovali v poslednej zadaní: Popíšte jednu historickú pamiatku, prípadne udalosť, osobnosť žilinského regiónu. Žiaci využili túto zaujímavú formu na prezentáciu a upevnenie vedomostí o regióne.

 Žiaci 2. ročníka v školskej súťaži Otázniky histórie využili svoje vedomosti z oblasti vedy, techniky, vynálezov. Spoznávali osobnosti, ktorých objavy ovplyvnili život spoločnosti v minulosti i súčasnosti. Geografia, heraldika a zaujímavosti z celého sveta tvorili ďalšiu časť otázok. Bez problémov zvládli orientáciu na mape Slovenska a určili  a zakreslili miesta, kde sa nachádzajú známe historické pamiatky, hrady, zámky, múzeá, skanzeny, rodiská známych literátov…

Výsledky:

súťaž Spoznaj svoj región, mesto, obec

  1. miesto Jozef Krňa /I.AM/
  2. miesto Timotej Pustaj /I.BP/
  3. miesto Daniel Kučera/I.AP/

súťaž Otázniky histórie

  1. miesto Patrik Martinec/II.BM/
  2. miesto Ján Gunčaga /II.AM/
  3. miesto Martin Štrbo /II.BM/

 

Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami.