Exkurzia v Považskej galérii umenia v Žiline

Žiaci I.BP a II.AP triedy s vyučujúcimi Mgr. M. Ujháziovou a Mgr. J. Zaťkom navštívili Považskú galériu umenia v Žiline a prezreli si tri výstavy. Na prízemí si pozreli diela zo zbierky PGU v Žiline s názvom MEDZI INFORMÁCIOU A PAMÄŤOU od autorov:  Juraj Bartusz, Anton Čierny, Stano Masár, Ilona Németh, Roman Ondák, Peter Rónai. Je to prvé múzeum intermédií (PMI) je expozíciou dlhodobého charakteru, ktorá ako jediná na Slovensku predstavuje diela intermediálneho a mediálneho umenia.

Vo výstavnej sieni na 1. poschodí sme sa zoznámili s neznámym autorom Emiliom Isgròom.

Je to umelec,  ktorý od začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia tvoril diela novým a revolučným jazykom. Isgrò ako výtvarník, básnik, dramaturg, spisovateľ a režisér je výraznou súčasťou medzinárodnej umeleckej scény. Vďačí za to osobitej tvorbe, ktorej súčasťou sú známe vymazania – prameniace z jeho aktuálneho a výnimočného štýlu vychádzajúceho z prepracovania zmyslu textov, ktoré vedie k novej a intenzívnejšej sile slov. Kreatívny akt Emilia  Isgròa nie je zničením textov ani ich cenzúrou, ale zhodnotením jazyka, ktorý sa umelcovým zásahom syntetizuje, redukuje a niekedy transformuje prostredníctvom gest a irónie.”

Vo výstavnej sieni na 2. poschodí sme si pozreli stálu expozíciu Vincenta Hložníka – kresbu a grafiku. Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 vo Svederníku. V rokoch 1937 – 1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesorov Františka Kyselu a Josefa Nováka. Absolvoval študijné pobyty v Taliansku, Maďarsku, Francúzsku, Mexiku a inde. Po štúdiách sa vrátil do rodného Svederníka, neskôr žil a tvoril v Žiline. V roku 1952 začal pedagogicky pôsobiť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v roku 1958 bol menovaný za profesora a stáva sa rektorom, do roku 1972 viedol oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. V „normalizačnom období“ v roku 1972 bol prinútený zo školy odísť. Od tej doby pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Zomrel v roku 1997 v Bratislave.

Hložníkova tvorba v oblasti kresby a grafiky je hlboko humanistická a sociálna, je expresívna a dynamická.
Vystavené diela sú výberom z pozostalosti a daru manželky autora Viery Hložníkovej.