Organizačné pokyny pre prijímacie skúšky 2017

Termín  09. a 11. 05. 2017

Prijímacia skúška pre prijatie na štúdium v školskom roku 2017/2018

Organizačné pokyny pre prijímaciu skúšku

Slovenský jazyk a literatúra

od            8:00 h                     do 9:00 h
prestávka
od            9:00 h                     do 9:20 h

Matematika
od            9:20 h                     do 10:20 h

Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov bude na stránke (www.doaza.edu.sk) a výveske školy dňa 11.05.2017 vo večerných hodinách.

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční

(žiaci, ktorí budú mať kód PP)  od dňa 12. 05. 2017 do dňa 17. 05. 2017 v čase od 9:00 h do 16:00 h .

Na zápis je potrebné si priniesť zápisný lístok zo ZŠ!

 Žiaci, ktorí budú mať kód NM (nedostatok miesta) nech nezúfajú. Poradie sa bude v priebehu týždňa posúvať, nakoľko niektorí uchádzači majú u nás dve prihlášky. Zákonní zástupcovia budú kontaktovaní na telefonickom čísle, ktoré je uvedené v prihláške uchádzača.

 V prípade potreby môžete nás kontaktovať na t. č. +421918661459

Zadelenie uchádzačov do učební, nájdete po kliknutí SEM