Diagnostické centrum Lietavská Lúčka

,,Bystrý človek vyrieši problém. Múdry človek sa mu vyhýba.´´  Albert Einstein

Dňa 03.11.2022 na našu školu zavítala pani Mgr. Eva Maníková, ktorá pracuje už 27 rokov ako špeciálna pedagogička v diagnostickom centre. Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke je jedinečné na Slovensku, pretože je určené pre dievčatá vo veku od 14 do 18 rokov. Pani Maníková nás oboznámila s fungovaním centra. Dozvedeli sme sa, že hlavnými príčinami, prečo sa tam dievčatá ocitnú, sú chodenie poza školu, drogy, alkohol, zlé rodinné prostredie atď. Kapacita centra je 32 detí, ktoré majú možnosť  vzdelávať sa, venovať sa rôznym voľnočasovým aktivitám a umožňujú im aj volať s rodičmi. Cieľom ich práce je poskytnúť klientom psychologickú aj zdravotnú starostlivosť, pomáhať rozvíjať ich schopnosti a zabezpečiť im vhodný návrat do rodinného prostredia. Umiestniť dievčatá do centra je možné dvoma spôsobmi:       

1. súdnou cestou, 

2. uzavretím dobrovoľnej dohody so zákonným zástupcom dievčaťa.    

Dĺžka pobytu je orientačne 3-6 mesiacov.

Prednášky sa zúčastnili žiaci z tried II. BP, III.AP a III.BP.

Prednáška bola pre nás veľmi prínosná. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií. Ďakujeme preto pani Mgr. E. Maníkovej a aj Mgr. Márii Sikorovej za organizáciu prednášky.

Lucia Petreková, Bianka Pilková, II. BP