Mladý Slovák 2017 – školské kolo vedomostnej súťaže

Jakub Kováč a Helena Bušková  postupujú do krajského kola súťaže Mladý Slovák, ktoré sa uskutoční v júni 2017 v kongresovej sále Úradu ŽSK.

Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 20. apríla 2016 a zúčastnili sa ho žiaci 2. a 3. ročníkov. Vedomostná súťaž prispela k formovaniu slovenského patriotizmu a vlastenectva. Súťažiaci preukázali vedomosti a záujem o tradície, kultúru a históriu slovenského národa.  Na základe výsledkov získaných v písomnom vedomostnom teste je poradie nasledovné:

  • 1. miesto– Jakub Kováč  ( III. CP )
  • 2. miesto– Helena Bušková ( II. BP )
  • 3. miesto– Jozef Bučo ( III. BP )

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami.