Loďou v ústrety budúcej kariére – 2. ročník

Napriek nepriaznivému aprílovému počasiu sme sa aj tento rok zúčastnili prezentačnej plavby loďou Kriváň po rieke Dunaj v Bratislave. Akciu 19. apríla 2017 zorganizovala Katedra vodnej dopravy zo Žilinskej univerzity.

Zástupcovia podnikov a inštitúcií, ktoré sa starajú o naše vodné cesty, opätovne hovorili o nedostatku pracovnej sily v tomto odbore. Počas plavby sa so svojimi zážitkami zo štúdia podelili bývalí absolventi a súčasní študenti katedry. Vysokoškolskí pedagógovia nám zase priblížili obsah niektorých predmetov a miesta odbornej praxe.

Pozvánku katedry na deň otvorených dverí v netradičnom prostredí na palube lode využili študenti III. AP a IV. BP triedy.

Ing. Monika Fabiniová

výchovný poradca