Už štvrtýkrát Diagnostika podvozku

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina dňa 24. 03. 2017 zahájilo akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Diagnostika podvozku motorových vozidiel“, ktorý bol ukončený záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa 02. 04. 2017

Vzdelávacieho programu sa zúčastnilo 6 uchádzačov, z toho 4 majstri odbornej výchovy a 2 učitelia odborných predmetov. Rozsah vzdelávacieho programu bol 10 hodín teórie dištančne a 40 hodín praktickej prípravy prezenčne. Obsahom vzdelávania boli  tematické celky ako „Kolesá a pneumatiky“, „Geometria kolies“, „Diagnostika brzdovej sústavy“, „Test tlmičov pruženia“, „Test brzdovej kvapaliny“. Vzdelávanie zabezpečovali odborní lektori vzdelávacieho programu Ing. Jozef Nociar, Ing. Ondrej Mrmus a p. Tomáš Křenek s využitím diagnostických prístrojov a zariadení Školských dielní Dopravnej akadémie na Košickej ulici 2 v Žiline.