Beseda s pracovníčkami ÚPSVaR

22. 03.30. 03. 2017 sa žiaci 4. ročníkov (IV. BP, IV. DP, IV. AP, IV. CP) zúčastnili besedy s pracovníčkami Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Žiline.

Téma besedy bola veľmi aktuálna. Žiaci boli oboznámení s informáciami v súvislosti s hľadaním zamestnania po skončení strednej školy. Pracovníčky žiakom vysvetlili ich práva, povinnosti a možnosti ponúkané štátom prostredníctvom ÚPSVaR v oblasti uplatnenia sa na trhu práce.

Pracovníčky mali k téme pripravenú výstižnú prezentáciu, ktorú dopĺňali príkladmi z praxe a odpovedali na otázky žiakov.