Divadelné predstavenie „Peter Black 3“

Dňa 24. 02. 2017 sa v Dome odborov v Žiline konalo divadelné predstavenie v anglickom jazyku s názvom „Peter Black 3“. Akcie sa zúčastnili triedy: I.AP, I.BP, II.AP, II.BP, I.AM, I.BM, II.AM. Pedagogický dozor vykonávali vyučujúci anglického jazyka: Mgr. Palúch, Mgr. Panáková, Mgr. Makúchová, Mgr. Lepišová, Mgr. Šmatlavová, Mgr. Moravčíková a Bc. Korček.

Peter Black 3 bolo voľným pokračovaním predstavení Peter Black a Peter Black 2  a taktiež finálovým ukončením tejto javiskovej trilógie. Tak ako sa predchádzajúce predstavenia tematicky točili okolo „vrtkavosti života“ a okolo diania spojeného s hľadaním vhodného zamestnania, v treťom pokračovaní bol hlavný hrdina vystavený ďalšej skúške. Má svoju lásku, má svoju prácu, má svoj iPhone a strechu nad hlavou a zjavne mu nič nechýba. Hrdina sa dozvedá, že sa z neho stáva dedič rodinného sídla. Ako sa vysporiada s nadobudnutou zodpovednosťou za rodinný majetok bolo hlavnou témou tejto časti. Peter Black na vlastnej koži zažije, aké je mať po svojom boku priateľov a blízkych ľudí, ktorým to správne myslí.

Touto cestou by sme sa chceli všetkým poďakovať za úžasný kultúrny zážitok. Naši žiaci prejavili spokojnosť a nadšenie. Hra sa im veľmi páčila, angličtina bola zrozumiteľná. Bolo to vtipné a aktuálne. Veľa sme sa nasmiali. Dúfame, že sa takáto akcia zopakuje aj na budúci rok!

Mgr. Šmatlavová