Deň otvorených dverí

Dňa 07. februára 2017 sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Našu školu, dopravnú akadémiu, navštívilo 165 žiakov zo  základných škôl: Terchová, Staškov, Budatín, Turzovka, KNM, Lietavská Lúčka, Zázrivá, Varín, Bytča, Vychylovka, Dolná Tižina, Divina, Bánová, Čadca, Skalité, Žarnovica, Ochodnica, Brodno, Karpatská, Martinská, Limbová, Gaštanová, Súľov, Hájik, Vrútky, Lipová, Richardová, Oravská, Kamenná Poruba, Oravské Veselé, Klementisova.

Veľmi nás teší, že medzi hosťami boli prítomní aj rodičia, ktorí prejavovali značný záujem o študijné a učebné odbory.

Prítomní mali možnosť využiť odvoz z priestorov školy do školských dielní na Košickej ceste 2, kde ich sprevádzal hlavný majster odbornej výchovy Bc. Martin Michalec spolu s majstrami školských dielní.

Pri videoprezentácii našej školy a rozdaní propagačných materiálov naši žiaci previedli prítomných po škole, ukázali im modelové situácie na odborných predmetoch, na anglickom a nemeckom jazyku. Žiaci 9–tych ročníkov sa mohli zapojiť do pripravených súťaží a kvízov. Pozreli si zrekonštruovaný školský internát.

Všetkým tým, ktorí sa podieľali na realizácii DOD patrí veľké poďakovanie.