Stredoškolský podnikateľský zámer

Dňa 14. decembra 2016 sa uskutočnil 3. ročník súťaže o najlepší stredoškolský podnikateľský zámer. V tento deň žiaci 3. ročníkov študijných odborov prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia obhajovali svoje podnikateľské zámery.

Do súťaže bolo pôvodne prihlásených 12 študentov, reálne obhájiť prišlo 9 študentov: Radoslava Hanuliaková, Daniela Holešová, Adriána Buchtová, Barbora Dudáková z III. AP triedy a Petra Krišicová, Adrián Hvorečný, Adrián Kuljovský, Natália Miháliková, Alžbeta Guráňová z III.CP triedy.

Odborná komisia, zložená z vyučujúcich ekonomických predmetov: Ing. Jany Kostolnej, Ing. Martiny Čelkovej,  si vypočula študentské podnikateľské zámery  na rôzne témy z oblasti obchodu s oblečením, športovým oblečením, pekárne, ekonomického poradenstva, zdravého  životného štýlu, sprostredkovania detského letného tábora a predaja kvetín.

Komisia brala do úvahy tieto kritériá:

  • originalitu
  • realizovateľnosť
  • trhové šance a udržateľnosť
  • inovačný potenciál zámeru
  • kvalitu spracovania podnikateľského zámeru

 

Do súťaže „Stredoškolský podnikateľský zámer“, ktorej organizátorom je Žilinský samosprávny kraj postupuje práca autorov  Adriána Hvorečného a Petry Krišicovej: Zdravá bagetka, s. r. o.