Rok Juraja Turza v Žilinskom samosprávnom kraji

Po stopách Turzovcov sa vydali žiaci 1. a 2. ročníka preverením svojich vedomostí v online kvíze o uhorskom  palatínovi Jurajovi Turzovi.  ŽSK pripravil pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turzu unikátne video o palatínovi, otvoril v Sobášnom paláci v Bytči stálu výstavu Uhorský palatín Juraj Turzo – renesančný človek. Ďalšou inšpiráciou pre študentov môže byť aj Oravský hrad, kde tento rod tiež zanechal svoje stopy.

Projekt Rok osobností pripravuje pravidelne Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s mestami, obcami, školami, cirkvami, Maticou slovenskou a občianskymi združeniami. Z Oravy, Kysúc, Horného Považia, Turca i Liptova si pripomíname významných dejateľov, ktorí svojím životom a prácou šírili osvetu medzi ľuďmi a zaslúžili sa o kultúrno – spoločenský rozvoj regiónu.