Neznalosť zákona neospravedlňuje …

zakony-paragraf-s-lupou-1Dňa 9. 12. 2016 sa študenti II.BP triedy zúčastnili verejného pojednávania na Okresnom súde v Žiline.

Súdne pojednávanie viedol  samosudca JUDr. Daniel Béreš. V ten deň sa rozhodovalo o vine a treste v piatich prípadoch:

  1. Úverový dlh, ktorý vznikol 1. stavebnej sporiteľni.
  2. Vyhýbanie sa nástupu na výkon trestu.
  3. Krádež.
  4. Nástup na výkon trestu po podmienečnom prepustení.
  5. Podvod – výroba záhradného altánku, vybratie zálohy a nezrealizovanie zákazky.

Počas prestávky mali študenti možnosť klásť otázky. Zaujímali sa hlavne o rodinné právo a konkrétne o výživné a určovanie jeho výšky.

Zaujímavým ponaučením bolo, že jeden obvinený sa nedostavil načas do pojednávacej miestnosti, a tak na základe listinných dôkazov bol právoplatne odsúdený. Vo väčšine prípadov išlo o recidivistov, ktorí už mali zápisy v registri trestov alebo boli opakovane prepustení na slobodu.

Kuriozitou bola krádež mladej ženy, ktorá v potravinách odcudzila nátierku v hodnote 1,19 €, pretože bola hladná, za ktorú bola odsúdená na 24 mesiacov. Samozrejme, že tomuto tvrdému trestu predchádzalo 7 priestupkov, ktorých sa dopustila.