„Krok za krokom k poznávaniu EÚ prostredníctvom dobrých príkladov z praxe“

2.decembra 2016 bolo pod týmto názvom zorganizované podujatie v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Bolo zrealizované v rámci projektu „Vzdelávajme a zabávajme sa v Európskej únii“ s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky. Na tomto podujatí vystúpil s príspevkom a zároveň odpovedal na otázky mladých ľudí aj poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec.

Podujatia som sa zúčastnila spolu s Timotejom Pustajom, žiakom I. BP. A prečo práve s ním? Už v roku 2014, ešte ako žiak ZŠ Jarná v Žiline, bol zvolený do Žilinského mládežníckeho parlamentu. V roku 2015 bol spoluorganizátorom niektorých akcií v Žiline. Ako nezávislý poslanec sa zapojil do Národného mládežníckeho parlamentu v roli pozorovateľa. Každé tri mesiace sa zúčastňuje diskusie so zástupcami mesta. Momentálne sa snaží o vybudovanie multifunkčného ihriska s workoutom na sídlisku Hliny. V novembri tohto roku bol zvolený za zahraničného delegáta – diplomata pre Slovensko do Európskeho parlamentu mládeže.