Jazykový kvet

sutazbluetooth-folder1Dňa 28. 11. 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v anglickom jazyku s názvom Christmas Language Flower – Vianočný jazykový kvet. Do súťaže bolo zapojených takmer 30 študentov prvých, druhých, tretích a štvrtých ročníkov študijných odborov, ktorí si pripravili krátke ukážky na umelecký prednes.

Školská súťaž sa uskutočnila pod pedagogickým vedením Mgr. Kataríny Lepišovej a Mgr. Janky Moravčíkovej.

Keďže sa Vianoce nezadržateľne blížia, súťaž prebiehala vo vianočnej atmosfére. Pani učiteľky pripravili pre študentov vianočný punč a sladké dobroty. Najskôr študenti pracovali v troch skupinách, kde ich úlohou bolo vypracovať esej na vybranú slovnú zásobu zameranú na Vianoce.

Okrem prednesu študenti súťažili o najlepšie vypracovaný kvíz o Vianociach. Úlohy boli zamerané na čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením na základe krátkej vianočnej rozprávky, vianočnú slovnú zásobu a riešenie tajničky.

Súťaž mala dve kategórie: prednes poézie, prózy, drámy a riešenie vedomostného kvízu. Na prvom mieste v kategórii prednes sa umiestnil Marek Kováčik z I.AP, druhé miesto obsadila Helenka Bušková z II.BP, tretie miesto patrilo Timotejovi Pustajovi z I.BP. V kategórii o najlepšie vypracovaný vedomostný kvíz získal najvyšší počet bodov Robert Verhaar z III.CP.

Dvaja žiaci, Marek Kováčik s ukážkou „The Raven“ a Timotej Pustaj s vlastnou tvorbou „The House of Demise“, budú reprezentovať našu školu dňa 7. 3. 2017 na krajskom semifinále. Držíme im palce!

Všetkým víťazom aj zúčastneným ešte raz srdečne gratulujeme a veríme, že sa im téma i priebeh súťaže páčili a cítili sa príjemne.

sutaz20161129_122843 sutaz-jazykovy-kvet-20161 sutaz-jazykovy-kvet-20162 sutaz-jazykovy-kvet-20163