Fyzikálna súťaž

Dňa 13. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo fyzikálnej súťaže, ktorej sa zúčastnil  výber žiakov z tried študijných odborov. V testových otázkach z viacerých tematických celkov si 20 súťažiacich preverilo svoje vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky.

Vedomostná úroveň a preukázané znalosti  boli vyrovnané. Vypovedajú o záujme žiakov o štúdium prírodných vied. Víťazi boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Teším sa na ďalší ročník súťaže.

  1. miesto: Ján Blaho               II. BM          71b
  2. miesto: Jozef Zbránek           II.  AM           64b
  3. miesto: Tomáš Person           III. AM           63b