Zručnosti pre úspech – štvrtý ročník

dscf5524Dňa 15. 11. 2016 sa v Školských dielňach, Košická 2, Žilina uskutočnil štvrtý ročník akcie „Zručnosti pre úspech“. Účastníkov privítali Ing. Rudolf Michalec, riaditeľ Dopravnej akadémie v Žiline v priestoroch školských dielní. Tak ako aj po iné roky, aj v tomto roku sme pozvali na súťaž dvadsať základných škôl z rôznych regiónov Žilinského kraja. Prišli si „zmerať“ svoje zručnosti, vedomosti a znalosti v trojčlenných družstvách v sprievode svojho pedagóga.

Aktivity sa zúčastnilo 60 súťažiacich z týchto základných škôl (ZŠ Karpatská, ZŠ Turie, ZŠ a MŠ Terchová, ZŠ Suľkov – KNM, ZŠ s MŠ Divina, ZŠ Lietavská Lúčka, ZŠ Ulica mieru –  Bytča, ZŠ Hájik, ZŠ a MŠ sv. Gorazda – Žilina, ZŠ Martinská, Spojená škola Belá, ZŠ Rajecké Teplice, ZŠ Rajec, ZŠ M. R. Štefánika – Čadca, ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom, ZŠ Horelica – Čadca, ZŠ Turzovka, ZŠ E. Lániho – Bytča, ZŠ Veľké Rovné, ZŠ a MŠ Varín), 35 pedagogických zamestnancov, 21 študentov z dopravnej akadémie z I.AM triedy, spolu 116 účastníkov.

Jednotlivé tímy plnili súťažné úlohy na deviatich stanovištiach:

 1. Bezpečnosť nadovšetko – prednáška a test o materiáloch využívaných v automobilovom priemysle.
 2. Simulátor riadenia – simulovaný spôsob jazdy na trenažéri – osobnom motorovom vozidle
 3. Hydrogénové autíčko – súťaž v ovládaní hydrogénového vozidla.
 4. Skrutkové spoje, rezanie – na tomto pracovisku sa popasovali s ručnou pílkou, s montážou a demontážou skrutkových spojov.
 5. Prevodovka – montáž, demontáž obalu prevodovky.
 6. „Michelin“ – demontáž, slalom a montáž pneumatiky.
 7. Veselý karosár – práca s plechom.
 8. Lakovňa a marketingový pracovník – prostredníctvom airbrush pištolí dotvorili maketu, ktorú si najskôr pripravili z dostupných odpadových materiálov.
 9. Veselá elektronika – zapojenie astabilného klopného obvodu.
 10. Zábavná elektrotechnika – zapájanie elektrického obvodu, ktorý simuloval húkačka s premenlivou výškou tónu.
 11. Elektrotechnika – zapájanie obvodu, ktorý simuloval poplašné zariadenie.

Celá aktivita prebiehala podľa vopred naplánovaného časového harmonogramu, tímy sa striedali a s húževnatosťou vykonávali jednotlivé činnosti. Niektoré boli jednoduché, ľahké, zábavné, iné boli zasa náročné, zložité. No všetky aktivity žiaci zvládli a úspešne absolvovali.

Najúspešnejšie základné školy:

 1. ZŠ Ul. Mieru Bytča
 2. Spojená škola Belá
 3. ZŠ Rajecké Teplice

Výhercom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník. Naše spoločné poďakovanie patrí aj všetkým realizátorom a tvorcom samotnej akcie.

Prílohy:

dscf5555 dscf5552 dscf5548