ZDRAVIE NA TANIERI – Hlasovanie

tanier1V rámci aktivity súvisiacej s realizáciou projektu ZDRAVIE NA TANIERI bola vyhlásená súťaž o vyhotovenie plagátu k Svetovému dňu výživy.  Cieľom tejto aktivity bolo podporiť mladých ľudí zamyslieť sa a propagovať zdravý spôsob života a racionálnu výživu.

Plagáty, ktoré vytvorili žiaci sú vystavené v školskej jedálni na nástenke a ako sa im to podarilo môžete posúdiť aj vy.

Všetci žiaci školy ako aj zamestnanci môžu hlasovať o najvýstižnejší plagát s propagáciou zdravého životného štýlu a to prostredníctvom internetovej ankety. Keďže súťaž bola primárne určená pre DA, rozhodli sme sa každému žiakovi ako aj zamestnancovi dať na hlasovanie v ankete – jeden hlas a to prostredníctvom uvedenia svojho rodného čísla. Pri vyhodnotení ankety budú hlasy s neplatným RČ (nie je žiakom alebo zamestnancom DA) – vyradené. Rovnako tak budú z vyhodnotenia vyradené aj duplicitné hlasy na rovnaké RČ ktorých bude viac ako 1.

Fotky, ktoré sa uchádzajú o Vašu priazeň:

dsc_0303dsc_0305 dsc_0306dsc_0304 dsc_0308

HLASOVAŤ MôŽETE NA TEJTO ADRESE:
https://goo.gl/forms/a64HP93yXAt7hvoV2

Hlasovanie bude ukončené 30.11.2016 o 10:00.