Zakladacia listina JA firmy DATRIAP

datriapDňa 10. 11. 2016 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie JA firmy DATRIAP.

JA firma simuluje akciovú spoločnosť a jej podnikateľská činnosť bude zameraná na tvorbu prírodnej kozmetiky a zorganizovanie študentského výletu do hlavného mesta ČR – Prahy. Manažment firmy tvoria: Daniela Holešová, prezidentka JA firmy, Juraj Ďurnek, viceprezident financií, Marta Kocúrová, viceprezidentka ľudských zdrojov, Barbora Dudáková, viceprezidentka marketingu, Radoslava Hanuliaková, viceprezidentka výroby. Študenti z III.AP triedy.

Po splnení všetky podmienok (Stanovy JA firmy, Podnikateľský zámer JA firmy a Zápisnice z ustanovujúceho valného zhromaždenia JA firmy) bola dňa 16. 11. 2016  neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko udelená zakladacia listina a naša študentská JA firma môže začať oficiálne podnikať.

Držíme im palce, aby prepojili teoretické vedomosti s praxou.

datriap-vz

2016-17-zakladacia-listina-zilina-da-datriap