Osobnosti Slovenska

školská vedomostná súťaž z histórie pre žiakov 1. ročníka

Žiaci prvých ročníkov, ktorí sa zaujímajú o slovenské dejiny sa stretli dňa 24.11.2016 na súťaži Osobnosti Slovenska. Tímovo i jednotlivo riešili  úlohy spojené s históriou slovenského národa, významnými osobnosťami kultúrneho, politického života, vedy, techniky. Odborná komisia rozhodla na základe dosiahnutých bodov o tom, že 1. miesto obsadil Daniel Kučera, 2. miesto Patrik Šefar (obidvaja z I.AP ) a 3. miesto Timotej Pustaj ( I.BP). V tímovej práci najlepšie výsledky dosiahli  žiaci z I.AP triedy. Všetci súťažiaci prejavili rozsiahle vedomosti z dejín, živo sa zapájali do úloh, diskutovali o súčasných problémoch spoločnosti.

Súťažné úlohy:

  1. Mestá a pamiatky v obrazoch.
  2. Osobnosti v portrétoch.
  3. Priraďovanie pojmov a faktov.
  4. Vedomostný test.

Víťazi získali diplomy a vecné ceny.