Dni nádeje 2016

V týždni od 17. 10. do 21. 10. 2016 sa konal už XXII. ročník celoslovenskej akcie zameranej na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti „Dni nádeje.“ Hlavnou úlohou „Dní nádeje“ je prevencia demonštrovaná besedami, prednáškami, prezentáciou literárnych prác, vernisážou výtvarných prác a workshopami zameranými na prácu s deťmi a mladými ľuďmi. Do tejto akcie sa každoročne zapájajú aj žiaci našej školy. Aj tohto roku sa zapojilo deväť žiakov do literárnej a traja žiaci do výtvarnej súťaže s prácami venovanými  tematike drogových a iných závislostí.

Vybraní študenti pod vedením Mgr. Moniky Milučkej sa dňa 18. 10. 2016 zúčastnili plaveckej súťaže v Mestskej krytej plavárni Žilina s názvom Štafeta nádeje.

Majstri odborného výcviku p. Peter Šenkár a p. Ladislav Schmidt  so žiakmi z I. AU absolvovali 19. 10. 2016 Pochod nádeje pre stredné školy. Trasa pochodu viedla z Hlinkového námestia na Salaš Stránik.

Trieda I. AP s vyučujúcou Mgr. Zuzanou Bučkovou sa 20. 10. 2016 zúčastnila prednášky a besedy v Krajskej knižnici v Žiline. Téma prednášky bola venovaná ľudskému vnímaniu a patologickým závislostiam. V priestoroch knižnice si mohli žiaci prezrieť aj víťazné výtvarné a literárne práce žiakov ZŠ a SŠ celého žilinského kraja.

Zavŕšením celého týždňa bol „Oskar nádeje 2016“ – slávnostné vyhlásenie a odovzdávanie cien pre víťazov literárnych, výtvarných a športových súťaží pre pozvaných žiakov ZŠ a SŠ. Podujatie sa konalo 20. 10. 2016 v Mestskom divadle Žilina a zúčastnili sa aj vybraní žiaci z našej školy.