Detský folklórny súbor LIESKA a ZO JDS Žilina

img_5082Dňa 10. 11. 2016 sa v našej škole uskutočnila akcia v spolupráci DFS LIESKA, ZO JDS ŽilinaDopravnej akadémie Žilina pod názvom „Ľudové zvyky a tradície“.

Študenti  Richard Kollárčik (II.BM) a Radovan Ján Hanko (II.AM) moderovali  celú akciu.

Na začiatku sa všetkým  prihovoril riaditeľ našej školy, Ing. Rudolf Michalec, ktorý privítal  prítomných a vyjadril potešenie, že takéto generačné stretnutie na našej škole sa už stalo tradíciou.

Predsedníčka ZO JDS Žilina Alžbeta Vítová pripomenula, že tento rok ide o 5. ročník, vymenovala rôzne akcie, ktoré naši starší spoluobčania absolvovali, od počítačovej gramotnosti po súťažné a spoločenské aktivity.

DFS LIESKA pripravil bohatý kultúrny program, deti spievali, tancovali a milí seniori pookriali.

Prestávku spríjemňovala ľudová hudba pod vedením Vierky Poliakovej Hriechovej, vedúcej súboru LIESKA  a naši študenti zo školského internátu vytancovali seniorov.

V duchu ľudových zvykov a tradícií sme takto spoločne a príjemne strávili opäť jeden jesenný deň.

Naše poďakovanie patrí všetkým zúčastneným: ZO JDS Žilina, DFS LIESKA, študentom a vedúcej internátu, organizátorom.

FOTKY z podujatia: http://www.rajce.net/a13453795

img_5062 img_5086 img_5089 img_5122