Návšteva TIK Žilina

img_1210Dňa 13. 10. 2016 sa žiaci III. CP  študijný odbor dopravná akadémia v rámci predmetu cestovný ruch a doprava zúčastnila odbornej exkurzie v TIK Žilina. Turistická informačná kancelária mesta Žilina funguje ako príspevková organizácia mesta.

Pracovníčka TIK oboznámila študentov s činnosťou TIK ako je poskytovanie bezplatných informácií o kultúrnych pamiatkach, prírodných atraktivitách, kultúrnych a športových podujatiach. TIK sprostredkúva sprievodcovské služby, prehliadky mesta a hlavne organizuje aktivity súvisiace s prezentáciou mesta a okolia na veľtrhoch cestovného ruchu, zabezpečuje propagáciu mesta a okolia v odborných časopisoch a publikáciách. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie, zaujímali sa o  aktivity na podporu rozvoja cestovného ruchu. Na záver sme si prezreli Žilinu zo  46 metrov vysokej renesančnej zvonice, Burianovej veže, z ktorej sa pred nami odokryl nádherný výhľad nielen na centrum mesta, ale aj na malebnú panorámu okolia Žiliny.

img_1212 img_1213