Deň otvorených dverí 2016

dsc_1321Dňa 11. októbra 2016 sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Našu školu, dopravnú akadémiu, navštívilo 170 žiakov základných škôl.

Veľmi nás teší, že medzi hosťami boli prítomní výchovní poradcovia a rodičia.

Vedúci  Strediska odbornej praxe pán Hruška spolu s majstrami odborného výcviku  sprevádzali prítomných na prehliadke priestorov Školských dielní na Košickej ceste 2, Žilina.

Pri videoprezentácii našej školy a rozdaní propagačných materiálov naši žiaci previedli prítomných po škole, ukázali im modelové situácie na odborných predmetoch, na anglickom a nemeckom jazyku. Žiaci 9 – tych ročníkov sa mohli zapojiť do pripravených súťaží a kvízov. Pozreli si zrekonštruovaný školský internát, telocvične a autocvičisko. Všetkým tým, ktorí sa podieľali na realizácii DOD patrí veľké poďakovanie.

dsc-img_1558 dsc_1307 dsc_1308 dsc_1314 dsc_1317