Slávnostné zahájenie nového šk.roku

DSC_0075Dňa 5. septembra 2016 sme v našej škole slávnostne zahájili školský rok 2016/2017. Všetci prišli oddýchnutí, usmiati, mnohí aj zvedaví na svojich nových spolužiakov, na nových učiteľov, novú školu.

Zahájenie bolo v našej jedálni, kde všetkých privítal riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec.

Riaditeľ školy podal základné informácie o škole, o pravidlách, ktoré je nutné v  škole dodržiavať a rešpektovať, predstavil všetkých vedúcich zamestnancov školy a samozrejme nezabudol ani na úsmevné príhody z reálneho života.

Všetkým zúčastneným poprial, spolu s vedúcimi zamestnancami, do nového školského roku hlavne veľa zdravia, chuti, elánu, tolerancie a porozumenia.

Žiakom poprial, aby boli čo najúspešnejší, aby neľutovali  svoj výber školy, aby nadobudnuté vedomosti dokázali  uplatniť v živote a hlavne, aby svojim rodičom prinášali radosť, úsmev na tvári a  spokojnosť.

Fotky z akcie na tejto linke.