Finančne zdravé služby

13275224_1171604999572994_1028731492_oDňa 19. 5. 2016 sa v priestoroch Vzdelávacieho centra Kia Motors Slovakia uskutočnil I. ročník workshopu Finančne zdravé služby.

Workshop bol venovaný mladým ľuďom, ktorí si takouto formou overili svoje vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Súčasnosť prináša problémy zadlženia, ktoré môžu vyústiť až k osobnému bankrotu. A práve zlé  rozhodnutie ovplyvní život mladých ľudí do budúcnosti. Základom je správne a zodpovedné rozhodnutie vo svojom súkromnom a profesijnom živote.

Úlohou študentov bolo nájsť inovatívne možnosti riešenia prípadovej štúdie:

„Spropagovať spôsob nákupu osobného auta značky KIA. Cieľová skupina mladí ľudia –marketingový nástroj.“

Študenti boli vylosovaní do náhodných tímov.

Tejto aktivity sa zúčastnilo 11 stredných škôl:

 1. Gymnázium, Javorová 5, Rajec ( Martin Pauliny, Tomáš Valenta, Katarína Ursíková)
 2. Športové gymnázium, Rosinská cesta 4, Žilina ( Dominik Košťál, Dominik Kračko, Anna Popelková)
 3. Osemročné gymnázium, Varšavská 1, Žilina (Ivana Drábová, Miroslava Kasašová, Zlatica Pecháčová)
 4. Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, Žilina (Terézia Torousová, Dominika Figurová, Nicol Némová)
 5. Súkromná obchodná akadémia, Jarná 13, Žilina (Veronika Káčeríková, Marek Portašík, Róbert Kresánek)
 6. Gymnázium, Veľká Okružná 22, Žilina (Dominika Hoferová, Martin Sudek, Alžbeta Šobichová, Richard Frátrik)
 7. Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18 Žilina (Mária Chodelková, Lenka Ďurkovská, Denis Kafčák)
 8. Spojená škola, Červenej armády 25, Martin (Peter Štarke, Branisav Weiss, Natália Dutková)
 9. Spojená škola, Hlavná 2, Žilina – Bytčica ( Kristína Brezániová, Alžbeta Molnárová, Kristína Kyselová)
 10. Obchodná akadémia, Veľká Okružná, Žilina (Jakub Bednárik, Milan Pagáč, Natália Cabadajová)
 11. Dopravná akadémia, Rosinská cesta, Žilina (Tatiana Pagáčová, Soňa Krčmáriková)

 

Odbornú porotu tvorili:

Ing. Róbert Gazdík, finančný špecialista, KIA MOTORS SLOVAKIA

Ing. Viera Šukalová, EUR Ing.,Ph D., Katedra ekonomiky Fakulta PEDaS  Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Jaroslav Kubáň, riaditeľ pobočky Tatra banky v Žiline.

Ing. Janka Kostolná, vyučujúca ekonomických predmetov Dopravná akadémia v Žiline

Základný kritériom hodnotenia bola originalita, kreatívnosť, nápaditosť.

Víťazmi sa stali:

 1. miesto : Tím č. 3

Nicol Némová – Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, Žilina

Alžbeta Šobichová – Gymnázium, Veľká Okružná, Žilina

Ivana Drábová – Gymnázium, Varšavská, Žilina

 

 1. miesto: Tím č. 5

Lenka Ďurkovská – Súkromná stredná škola podnikania, Saleziánska 18, Žilina

Terézia Torousová – Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 13, Žilina

Martin Paulíny – Gymnázium, Javorová 5, Rajec

 

 1. miesto: Tím č. 8

Veronika Káčeriková – Súkromná obchodná akadémia, Jarná 13, Žilina

Martin Sudek – Gymnázium, Veľká Okružná, Žilina

Denis Kafčák – Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina

 

Naše poďakovanie patrí:

Ing. Márii Vitovej, PhD, zástupkyni pre odborné vzdelávanie  za organizačné zabezpečenie akcie

Ing. Monike Fabiniovej, odbornej  konzultantke k finančnej gramotnosti z Dopravnej akadémie Žilina

Študentom:

Adriánkovi Kováčovi, III.BP za moderovanie

Pavlovi Pivkovi, III.BP za moderovanie

Jakubovi Romšákovi, III.BP za technické spracovanie

Diane Puterovej, III.BP za organizačné zabezpečenie

Júlii Niníkovej, III.BP za organizačné zabezpečenie

 

Už teraz sa tešíme na druhý ročník Finančne zdravé služby

 

Mgr. Mária Sikorová a Ing. Martina Čelková