Exkurzia na Okresnom súde v Žiline

63Dňa 30.marca sa trieda III.BP. zúčastnila verejného súdneho pojednávania na Okresnom súde  v Žiline. Študentom bolo  umožnené zúčastniť sa atmosféry v súdnej sieni, na verejnom pojednávaní  v super rýchlom konaní, kde samosudkyňa , JUDr. Marcela Malatká  , prejednávala viac trestných činov, týkajúcich sa Trestného práva.

Po kontrole na vrátnici sme sa presunuli do súdnej siene, tu sme mali možnosť vidieť prácu sudkyne, senátu, prokurátorky, obhajoby , ochrannej služby a zapisovateľky pri styku s ľuďmi, ktorí závažným spôsobom porušili zákon.

Všetkých nás zaujala nestrannosť a nezaujatosť sudkyne pri rôznych trestných činoch , jej prístup k obžalovaným a pripravenosť na jednotlivé prípady.

Počas malej pauzy sa JUDr. Malatká  venovala prítomnej verejnosti, objasnila nám v krátkosti zasadací poriadok a postupy pri pojednávaniach. Pani sudkyňa vyzvala študentov, aby sa pýtali na to ,čo ich zaujíma a odpovedala na otázky.

Na záver sa s prítomnými rozlúčila a všetci opustili súdnu sieň.

Prejednávané prípady poskytli všetkým možnosť vidieť ľudské osudy aj z temnej stránky a študenti sa presvedčili, že za  porušenie zákona sa vinník skutočne trestá, nakoľko spoločnosť nemá záujem tolerovať asociálov a delikventov.