Tolerancia, rasizmus, antisemitizmus – beseda

Beseda bola zameraná na zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie, rasizmu a antisemitizmu. Zároveň bola ako preventívny nástroj   zameraná proti diskriminácii akéhokoľvek druhu a ostatným prejavom intolerancie, pričom pod intoleranciu sa zahŕňajú všetky nenávistné postoje.

Žiaci III. BP, III.DP a III.CP formou besedy reagovali na aktuálny spoločenský problém. Dňa 25.02.2016 s využitím prezentácie im boli sprostredkované informácie o  tolerancii, rasizme a antisemitizme. Na základe historických faktov a udalostí, výsledkov výskumu v tejto oblasti vyvodili základné pojmy, vyjadrovali svoje názory, riešili závažné problémy spoločnosti, najmä mladej generácie.

„A čo s tým teraz máme urobiť my?“ Táto odpoveď bola záverom a zároveň výzvou k zamysleniu, činnosti a motivácii.