11 diplomov pre našich žiakov – výsledky celoslovenskej súťaže Expert geniality show

expert_geniality_show-logoV tomto ročníku sa do súťaže Expert geniality show zapojilo 8872 žiakov zo 414 škôl z celého Slovenska. Vedomostnej súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy, ktorí súťažnou formou porovnali svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a predviedli svoje schopnosti.

Robert Verhaar z II.CP a Dávid Krupík zo IV.AP patrili medzi tých, ktorí dosiahli najlepšie umiestnenie a diplomy v obidvoch zvolených témach. Zároveň v celkovom poradí získali diplomy s titulom TOP EXPERT za 46. a 72. miesto.

Medzi najúspešnejších žiakov patrili aj Jaroslav Kopaj, Radoslava Hanuliaková, Marta Kocúrová, Alžbeta Guráňová, Jakub Pešula, ktorí získali diplomy vo svojej vekovej kategórii z vybranej témy.

Veríme, že všetci tí, ktorí tento rok uspeli, sa pokúsia na budúci rok obhájiť dobré výsledky. Pre tých, ktorí neuspeli alebo sa nezapojili je táto súťaž motiváciou a zároveň výzvou.