Deň otvorených dverí na FBI Žilinskej univerzity v Žiline

IMG_20160205_113631-1Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity dňa 5.februára.2016 uskutočnila Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili i žiaci našej školy z tried IV.CP – študijný odbor technika a prevádzka dopravy.

Program Dňa otvorených dverí :

  1. Úvodná prezentácia fakulty a študijných programov
  2. Prehliadka hasičskej techniky
  3. Ukážky poplachových systémov
  4. Laserová strelnica
  5. Kriminalistická technika
  6. Centrum simulácie krízových javov
  7. Ukážky práce kynológov

Po prezentácii fakulty a úvodných pokynoch sme si mohli pozrieť ukážky záchrannej práce hasičov, ktorí vyslobodzovali prostredníctvom zdvižnej plošiny ľudí z piateho poschodia.

Po prehliadke záchrannej práce hasičov nasledovala prehliadka fakulty. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do učební, kde prebiehala výučba, mohli si zastrieľať na laserovej strelnici, kriminalisti im predviedli ukážky snímania odtlačkov a taktiež sa oboznámili s poplachovým systémom. Pri prehliadke im boli k dispozícii pracovníci fakulty, ktorí im ochotne podali informácie o štúdiu na fakulte.

Po prehliadke fakulty sme sa opäť presunuli do vonkajších priestorov fakulty, kde prebiehala ukážka práce kynológov, ktorí sa zúčastňujú záchranných prác pri vyhľadávaní zavalených osôb, prípadne rôznych predmetov.

Deň otvorených dverí bol pre nás plný nových technických, teoretických i praktických poznatkov, ukážok, ktoré žiaci môžu využiť pri výbere štúdia na vysokej škole.

IMG_20160205_110806 IMG_20160205_113504 IMG_20160205_114739 12695752_778798942265041_1809446578_n 12695877_778798728931729_1009178600_n