Technická olympiáda

DSCF5095Dňa 02.12.2015 sa v Dopravnej akadémii konal už 6. ročník okresného kola Technickej olympiády .  Súťaže sa zúčastnilo 44 žiakov zo žilinských základných škôl a osemročných gymnázií. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

Kategória A pre žiakov 8.a 9. ročníkov ZŠ a 3.a 4. ročníkov OG- prebiehala ako súťaž dvojíc, ktorej sa zúčastnilo 30 žiakov – 15 dvojíc.
Kategória B pre žiakov   5. a 7. ročníkov ZŠ  a 3.a 4. ročníkov OG- prebiehala ako súťaž jednotlivcov, v ktorej sa zúčastnilo 14 jednotlivcov. Súťaž pozostávala, tak ako každý rok,  z teoretickej časti – tu si žiaci overili svoje teoretické vedomosti  pri riešení vedomostných testov a praktickej časti, kde si vyskúšali svoju zručnosť a fantáziu. Súťažiaci kategórie A zhotovovali podľa technického výkresu výrobok pod názvom „Svietnik“. Súťažiaci kategórie B vyrábali „ Uholník” . Všetci zúčastnení preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, k čomu im blahoželáme a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie!

vysledok_A

vysledok_B

Výsledková listina (EXCEL) k stiahnutiu

DSCF5088 DSCF5089 DSCF5090 DSCF5092 DSCF5095 DSCF5097 DSCF5098 DSCF5102 DSCF5103 DSCF5104 DSCF5107 DSCF5108