Odborná exkurzia – ŽILINSKÁ UNIVERZITA

DSC_0082 (1)Dňa 28. októbra 2015 sa žiaci IV.CP študijného odboru 3765 6 technika a prevádzka dopravy zúčastnili odbornej exkurzie na Katedre materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. 

Po úvodných pokynoch boli žiaci rozdelení do troch skupín, jedna skupina žiakov sa premiestnila do laboratória určeného na prípravu vzoriek – výbrusov,  druhá skupina sa presunula do odbornej učebne určenej na pozorovanie kovových vzoriek pod svetelným mikroskopom a tretia skupina do laboratória elektrónovej mikroskopie.

V laboratóriu pre prípravu vzoriek – výbrusov sa žiaci oboznámili s postupom prípravy i výroby výbrusov, ktorých výrobu si mohli žiaci vyskúšať samostatne a zároveň takto pripravené výbrusy pozorovať pod svetelným mikroskopom. Žiaci si v laboratóriu vyskúšali brúsenie, leštenie i naleptávanie vzoriek.

Žiaci, ktorí sa presunuli do odbornej učebne boli najskôr oboznámení so štruktúrami kovových materiálov v diagrame železo – cementit. Následne im boli zobrazené jednotlivé štruktúry ocelí a liatin podľa percentuálneho zloženia uhlíka. Vzorky boli pripravené v leptanom i neleptanom stave, kde žiaci mohli pozorovať zmenu mikroštruktúry materiálu. Po získaní základných informácií žiaci získali pripravené vzorky, kde každý mohol samostatne pozorovať jednotlivé štruktúry ocelí a liatin, zároveň sa oboznámili i s obsluhou a nastavením svetelného a elektrónového mikroskopu.

Cieľom našej odbornej exkurzie bolo prehĺbiť i rozšíriť si teoretické vedomosti a zároveň si ich prakticky vyskúšať v laboratóriu.

DSC_0043 DSC_0049 DSC_0061 DSC_0065 DSC_0078 DSC_0082 (1)