Innovation Camp

myDňa 18. 11. 2015 si pripravila nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko v spolupráci s partnerom NN – životná poisťovňa pre študentov stredných škôl súťaž s názvom Innovation Camp, ktorá sa uskutočnila v Bratislave v hoteli Holiday Inn.

NN – životná poisťovňa vyhlásila prípadovú štúdiu na tému nezamestnanosť v hladových dolinách.

Svoje nové nápady prišlo predstaviť celkom 150 žiakov zo stredných škôl z celého Slovenska.

Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy a to Adam Kuciak a Matej Tavač 4. BP a Michaela Kavuliaková 4. DP.

„Veríme, že podobné skúsenosti prebúdzajú v nás, študentoch, skutočných bojovníkov, ktorí sa neskôr v reálnom živote stávajú životaschopnými mladými ľuďmi“. názor jedného z účastníkov.

adam matej Miska my