Cesta v čase – školská vedomostná súťaž z histórie

20151201_123807Žiaci 1. ročníka mali možnosť fiktívne cestovať históriou, spoznávať historické obdobia, krajiny, kultúru…Dňa 19.11.2015 sa uskutočnila školská vedomostná súťaž Cesta v čase, ktorej sa zúčastnilo 15 žiakov prvého ročníka. Písomný test preveril ich vedomosti a záujem o svetové i slovenské dejiny, vývoj spoločnosti, prínos civilizácií. Súčasťou súťaže bola i schopnosť vyjadrenia vlastného názoru, s využitím analýzy, na dejinnú udalosť, osobnosť a otázky typu Pomenuj, priraď.

V príjemnej priateľskej atmosfére žiaci dokázali  využiť svoje teoretické poznatky, a preukázali tak svoje schopnosti z oblasti histórie. Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že sa aj naďalej budú zaujímať o podobné súťaže.

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Blahoželáme!

Výsledky súťaže:

  1. miesto – Jaroslav Kopaj I.BM
  2. miesto – Helena Bušková I.BP
  3. miesto – Vanesa Marčišová I.BP20151201_123807