Exkurzia do planetária

obloha2Súčasťou prírodovedného vyučovania a vzdelania je téma vesmír. Po stopách vzniku vesmíru sa tentokrát vydali 27. 10. 2015 triedy I. BM a II. AN spolu s Mgr. Mišíkovou a Mgr. Dutkovou do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

Program Universum žiakov zoznámil s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po Slnečnú sústavu, počnúc veľkým treskom, cez formovanie prvých hviezd a ich sústav, vznik a vývoj galaxií až po utváranie planét. Poskytol tiež pohľad na našu nočnú oblohu, predstavil najznámejšie súhvezdia a vysvetlil povahu niektorých úkazov ako sú meteory či zatmenia.

V ďalšom videofilme nám sprievodca súhvezdiami prostredníctvom demonštratívneho výkladu priblížil oblohu konkrétneho ročného obdobia, najjasnejšie hviezdy, súhvezdia, objekty a polohu planét na nej.

Počasie nám prialo, tak sme sa všetci mohli pozrieť špeciálnym ďalekohľadom cez dva rôzne filtre aj na Slnko.

IMG_5391 planetarium