Odborná exkurzia ZSSK Cargo

BOZP   Dňa 16. 6. 2015 sa zúčastnili  pod pedagogickým dozorom Ing. Martiny Čelkovej a Mgr. Márie Sikorovej  tretiaci z tried  III.AP a III.BP odbornej exkurzie ZSSK Cargo, Bratislavská cesta, Žilina, ktorú viedol Ing. Michal Vyšňa.

Oboznámil nás s jednotlivými pracoviskami, v ktorých sa vykonávajú opravy a údržba rušňov. Dozvedeli sme sa mnohé informácie z obdobia parných  vlakov až po súčasnosť.  Prešli sme  niekoľko prevádzok a utvrdili  si nadobudnuté vedomosti z odborných predmetov  dopravné prostriedky a dopravná prevádzka.

Zistili sme, že zamestnancami tejto inštitúcie sú aj  absolventi našej školy.

Matej Tavač, III.BP

BOZP IMG_20150616_091335 IMG_20150616_091849 IMG_20150616_093804