Mladý Slovák 2015

Mladý Slovák 2015 – krajské kolo vedomostnej súťaže

Simona Brňáková z III.BP a Tatiana Hajková z II.AP sa zúčastnili dňa 11.6.2015 krajského kola vedomostnej súťaže Mladý Slovák.  Cieľom súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa, formovať ich prirodzený slovenský patriotizmus, vlastenectvo a národné povedomie.

V silnej konkurencii dôstojne reprezentovali našu školu. Boli prítomné aj na slávnostnom vyhodnotení literárnych, výtvarných a umeleckých súťaží Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v školskom roku 2014/2015 za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára – „Mladý Slovák“,  „Mladý  slovenský vedec“, „Môj slovenský  športový idol“, „Mladý strojár“ a „IUVENTA – cena VÚC v rámci projektu oceňovanie stredných škôl, „Oceňovanie žiakov stredných škôl“.

Zúčastneným študentkám ďakujeme za reprezentáciu našej školy v krajskom kole súťaže.