DIGITÁLNE VZDELÁVANIE

02V rámci národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva získala naša škola moderné vybavenie pre digitálne vzdelávanie ( interaktívna tabuľa, notebook, tablety ).

Dňa 09.06.2015 sa Mgr. Anna Medviďová zúčastnila v Žiline v rámci tohto projektu akcie Digiškola na kolesách. Spolu so žiakom III.AP triedy Miroslavom Kelemenom premietli a odprezentovali tabletmi spracované video z vyučovacej hodiny z odborného predmetu dopravné tovaroznalectvo. Vďaka digitálnej učebni na našej škole si môžu žiaci vyskúšať, aké pestré sú možnosti vyučovania s tabletmi a s využitím interaktívnej tabule.

01 03 02