Cesta Slovákov

Cesta Slovákov školská vedomostná súťaž z histórie

projekt Vlastenectvo nie je prežitok

Vedomostný test, krížovka s historickou tajničkou a obrazové úlohy tvorili súčasť školskej vedomostnej súťaže pre žiakov 1. a 2. ročníka, ktorá sa konala 2.6.2015. Žiaci, ktorí sa zaujímajú o históriu odpovedali na otázky zamerané na slovenské a regionálne dejiny. Touto zaujímavou formou uplatnili svoje vedomosti a využili vlastné skúsenosti. Posilnili hrdosť na minulosť a prítomnosť slovenského národa, uvedomili si vlastnú identitu, upevnili vlastenectvo.

Výsledné hodnotenie

1.kategória:

  1. miesto Marta Kocúrová
  2. miesto Alžbeta Guráňová
  3. miesto Jozef Bučo

 

2.kategória:

  1. miesto Tatiana Hajková
  2. miesto Natália Strížová
  3. miesto Samuel Belan, Jana Zacharovská