Návšteva Mestského divadla v Žiline

Žiaci II. AM a II. DP sa 28. 04. 2015 s vyučujúcimi SJL – Mgr. Zuzanou Bučkovou a Mgr. Martou Ujháziovou – zúčastnili divadelného predstavenia v Mestskom divadle v Žiline. Takouto formou sa oboznámili s časťou maturitného učiva, pretože na programe bola dramatizácia psychologicko-detektívneho románu jedného z najväčších ruských spisovateľov F. M. Dostojevského Zločin a trest.

Na takmer 3 hodiny sa diváci ponorili do strhujúceho príbehu Rodiona Raskoľnikova – študenta, ktorý spáchal vopred premyslenú, dôsledne naplánovanú a pred vlastným svedomím odôvodnenú vraždu starej úžerníčky. Zabil v mene svojej teórie o práve a inteligentných a silných jedincov prekračovať morálne zákazy, podarilo sa mu zahladiť stopy a z vraždy bol obvinený iný človek…. A predsa – Raskoľnikov sa dostal do ťažkej psychickej krízy, mučili ho neriešiteľné otázky, pochybnosti, strach a výčitky a ťahali ho k neodvratnému koncu.

K umeleckému zážitku prispela nielen skvelá literárna predloha, ale aj réžia Eduarda Kudláča a výkony známych slovenských hercov – napr. Jany Oľhovej, Ivany Kubačkovej, Miloslava kráľa, Jána Dobríka… Práve vďaka nim bola divadelná hra veľkým dialógom o najzákladnejších otázkach ľudského bytia.

Mgr. Zuzana Bučková