Exkurzia v Makovického dome a v Krajskej knižnici v Žiline

TitulnáDňa 11. 2. 2015 sa študenti I. AM zúčastnili hneď dvoch exkurzií. Najskôr navštívili Makovického dom, kde sa v týchto dňoch koná výstava s názvom Druhy európskeho významu na Slovensku. Tu sa prostredníctvom fotografií, sprievodného textu, zaujímavého výkladu a aktivít dozvedeli viac o významných rastlinách a živočíchoch žijúcich na území štátov EU i na Slovensku.

Druhou zastávkou tohto dňa bolo Britské centrum v Krajskej knižnici v Žiline. Študenti sa formou prehliadky zoznámili s priestormi centra, jeho činnosťou a možnosťami zapožičať si množstvo anglických či dvojjazyčných kníh alebo CD nosičov, ktoré im môžu pomôcť pri štúdiu anglického jazyka. Neskôr na nich čakala prednáška o Keltoch. Počas prednášky sprevádzanej prezentáciou sa študenti dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o ich spôsobe života a kultúre.

Mgr. Paučinová

 

1 2 3 4 Titulná