Hlava Päta – alebo ČSOB a účet FUN

IMG_7640Dňa 13.11.2014 sa študenti aplikovanej ekonómie z tried III.AP, III.BP a  IV.BP v Holliday Inn Žilina zúčastnili súťaže z bankového sektora „ČSOB Hlava Päta“, kde ich hlavnou úlohou bolo vymyslieť marketingový nápad – podporu predaja „študentského účtu FUN“.

Študenti boli začlenení do 20- trojčlenných skupín spolu s ostatnými súťažiacimi z obchodnej akadémie, gymnázií, súkromných odborných škôl a súkromného gymnázia.

Vo svojich projektoch využili svoju kreativitu, humor a dobrú náladu a plní odhodlania sa snažili vytvoriť čo najlepšiu prezentáciu. Počas tvorby výstupov mali k dispozícii konzultantov ČSOB banky, ktorí im vysvetlili menej známe pojmy. Po štyroch hodinách ťažkej, nepretržitej práce a chutnom obede, nastal čas ich tímových prác.

Porotu tvorili vrcholoví pracovníci ČSOB banky, vyhodnotili najlepšie tri tímy:

  1. miesto tím č. 8

Alžbeta Houbová (Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina), Ján Chudý (Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina) a Anna Randová (Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina)

 

  1. miesto tím č. 10

Elena Galgánková (Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina), Jozef Piatka (Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina) a Šimon Urbánek (Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina)

 

  1. miesto tím č. 19

Mária Ďurišová (Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina), Nikola Haluzová (Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina) a Richard Uškovits (Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina)

Šek na finančný príspevok vo výške 1 000,- € určený na nákup školských pomôcok získala Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina, zastúpená Ing. Máriou Vitovou, zástupkyňou riaditeľa školy pre odborné vyučovanie.

Mgr. Mária Sikorová a Ing. Martina Čelková, učiteľky aplikovanej ekonómie blahoželajú našim výhercom.

1.miesto druhé miesto  3. miestoIMG_7374 IMG_7640 šek