Odborná exkurzia – Žilinská univerzita

P1020506Dňa 10. októbra 2014 sa žiaci IV.CP študijného odboru 3765 6 technika a prevádzka dopravy zúčastnili odbornej exkurzie na Katedre materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity.

Po úvodných pokynoch boli žiaci rozdelení do dvoch skupín, jedna skupina žiakov sa premiestnila do laboratória určeného na prípravu vzoriek – výbrusov a druhá skupina sa presunula do odbornej učebne na pozorovanie kovových vzoriek pod svetelným mikroskopom.

V laboratóriu pre prípravu vzoriek – výbrusov sa žiaci oboznámili s postupom prípravy i výroby výbrusov, ktorých výrobu si mohli žiaci vyskúšať i samostatne a zároveň takto pripravené výbrusy pozorovať pod svetelným mikroskopom. Žiaci si v laboratóriu vyskúšali brúsenie, leštenie i naleptávanie vzoriek.

Žiaci, ktorí sa presunuli do odbornej učebne boli najskôr oboznámení so štruktúrami kovových materiálov v diagrame železo – cementit. Následne im boli zobrazené jednotlivé štruktúry ocelí a liatin podľa percentuálneho zloženia uhlíka. Vzorky boli pripravené v leptanom i neleptanom stave a žiaci tak mohli pozorovať zmenu mikroštruktúry materiálu. Po získaní základných informácií žiaci dostali pripravené vzorky a každý z nich mohol samostatne pozorovať jednotlivé štruktúry ocelí a liatin. Oboznámili sa i s obsluhou a nastavením svetelných mikroskopov

Cieľom našej odbornej exkurzie bolo prehĺbiť a rozšíriť si teoretické vedomosti a zároveň si ich prakticky vyskúšať v laboratóriu.P1020457 P1020434 P1020470P1020489