Dni zdravej výživy

TrhŠtudenti z tried III. AP a III. BP sa rozhodli dňa 1. 10. 2014 podporiť zdravý životný štýl a zorganizovali deň zdravej výživy, spojený s predajom produktov, ktoré vypestovali a spracovali doma. Ponúkali napríklad: domáce ovocie, zaváraniny, džemy, domáce koláče..

Osvojenie si správnych stravovacích návykov v detskom veku sa považuje za jednu z najúčinnejších foriem prevencie nutrične podmienených chorôb. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že nárast obezity dosahuje v priebehu posledných rokov epidemické rozmery v mnohých krajinách sveta a na Slovensku.

Veríme, že aj touto netradičnou akciou prispejú k zmene stravovacích návykov.