Deň otvorených dverí

Dňa  14. októbra  2014 sa bude konať na Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, v Žiline

            DEŇ OTVORENÝCH  DVERÍ,

na ktorý srdečne pozývame výchovných poradcov, rodičov a žiakov 9. ročníkov ZŠ

v čase od 10:00  do 15:00 hod.

Program:

1.   Otvorenie, prezentácia
2.   Kritériá prijímacieho konania pre študijné a učebné odbory v školskom roku 2015/2016
3.   Informácie o profile absolventa Dopravnej akadémie v Žiline
4.   Rozhovory  so študentmi jednotlivých odborov
5.   Prehliadka školy, odborných učební, telocvične  a internátu
6.  Prehliadka Strediska odbornej praxe, Košická 2, Žilina
7.  Kultúrny program
8.   Praktické ukážky výcviku  Autoškoly DA

Tešíme sa na Vašu účasť !

Autobusové spojenie:

MHD č. 26 (vystúpiť na zastávke Zvolenská – pred školou)
MHD smer Vlčince – zastávka Matica slovenská a pokračovať pešo cca. 5 min. smerom k Rosinskej ceste

Prímestský spoj z autobusového nástupišťa č.5 – smer Rosina, Višňové, vystúpiť na zastávke Zvolenská – pred školou