Odborná exkurzia – Vodné dielo Žilina

zilina vdDňa 16. júna 2014 sa žiaci tried I. AM a III.AM zúčastnili odbornej exkurzie na Vodnom diele v Žiline, ktoré sa nachádza na rieke Váh. Do prevádzky bolo uvedené v rokoch 1997 – 1998. Účelom Vodného diela Žilina je výroba elektrickej energie a zásobovanie priemyselných podnikov v Žiline technologickou vodou. Nachádza sa tu vodná elektráreň, ktorá má dva hydroagregáty s celkovým výkonom 72 MW (2 × 36 MW).
Cieľom našej exkurzie bolo prehĺbiť a rozšíriť si teoretické vedomosti z oblasti výroby elektriny. Na záver sa chceme poďakovať pánovi Milošovi Nečedovi, ktorý nás sprevádzal prezentáciou i celou návštevou po útrobách vodného diela.
Viac fotiek…

Ing. Monika Švekušová, Mgr. Jozef Lievaj

Fotografia-3345 Fotografia-3333 Fotografia-3336 Fotografia-3339 Fotografia-3334 Fotografia-3335 Fotografia-3337 Fotografia-3341 Fotografia-3342