Mikuláš v dopravnej akadémii

obrMikulasV piatok, 06. 12. 2013, ste mohli stretnúť v našej škole Mikuláša. Pri putovaní po triedach a kanceláriách mu pomáhal čertisko s reťazou a láskyplný anjel. Nazreli do každej triedy a skontrolovali žiakov aj zamestnancov školy. Svoj príchod ohlasovali  hlasným vyzváňaním. A keďže v tento deň sa všetci tvárili, že sú pripravení na vyučovanie  a poslúchajú, ušla sa každému aj malá sladká odmena.

Ďakujeme Mikulášovi, jeho spoločníkom a tešíme sa na stretnutie o rok.